Контакти

Ръководител на ЛАКОС към "ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД

инж.Росица Янкова-Ралчева

мобилен телефон: 0885 014 419

електронна поща: lablacos@gmail.com

 

Отговорник по качество на ЛАКОС към "ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД

Красимира Калъчева

мобилен телефон : 0885 85 80 32

електронна поща: ecoengood@gmail.com

 

Химик на ЛАКОС към "ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД

Пенка Елкенева

мобилен телефон : 056 58 66 67

електронна поща: ecoengood@gmail.com

 

Маркетинг мениджър,  "ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД

Дияна Бонева

мобилен телефон : 056 58 66 67

електронна поща: bonevalacos@gmail.com  • Address: 8000, Бургас, к-с "Славейков", Бизнес сграда - бл.126, Вх.А, ет.3, офис 9 (срещу Технополис)


  • + 359 56 586 667


  • + 359 56 586 667


  • ecoengood@gmail.com

Изпратете ни съобщение