• Обяви

    04.03.2020 г.

    ОБЯВА

    На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „Еко-Консулт-Инженеринг“ ООД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Вътрешно преустройство на офис №9А в Лаборатория за изпитване на компонентите на околната среда в съществуваща административно-обслужваща сграда в УПИ IV, кв.15А, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас“.

     

    Тел. за контакт: 056/58 66 66